Fysträning

Våra professionella tränare anpassar alltid FYSTRÄNINGEN utifrån din fotboll och dina specifika behov, styrkor och förbättringsområden. Vår styrka är att du tränar det du behöver för att bli mycket bättre på planen. Träningen kan bestå av allt från att utveckla styrka i vissa muskelgrupper på ett sätt som är relevant för din fotboll och position till att utveckla explosivitet, balans, koordination, rörlighet eller kondition. Här på GRITNEST behöver tränarna göra en SCREENING för att kunna se också hur du ska träna för att inte träna fel. Vi försöker också alltid se till att din träning går parallellt med din lagträning. En hållbar träningsplan håller alltid.

ebsv.jpeg