Mental coachning

Mental coaching är en metodik för att stärka och skapa egenansvar och prestation över tid. Det handlar om att maximera sin potential som människa genom att öka den egna medvetenheten, ta ett större ansvar för sin utveckling, få större kunskap i hur man uppnår det man vill, samt att få stöd i att utvärdera sina framsteg. FYSIKEN - TEKNIKEN - DET MENTALA - allt hänger ihop.

DSC01330_edited.jpg

Anders Tengström, Leg psykolog och docent på KI, berättar här om varför det är så viktigt att arbeta med det mentala i din idrottssatsning.

STARTPAKETET ANDERS TENGSTRÖM

Att prestera på toppen av sin förmåga är svårt. Faktum är att det är så svårt att vi kommer ihåg alla gånger vi lyckats. Det är gångerna när flytet är där, allt vi tar oss för lyckas vi med och vi känner oss oövervinnerliga.  Vi människor är inga maskiner. För att kunna utföra fokuserade prestationer på ett hållbart sätt måste jag hitta mitt sätt att mentalt återhämta mig. Det är lätt hänt att elitidrottare tömmer sig på mental energi utan att ha någon bra strategi för hur den ska fyllas på, så att prestationscyklerna kan återupprepas. De som lyckas är de som ger sitt hjärta för saken. Fysisk styrka och teknisk förmåga är viktiga ingredienser för att lyckas med det du vill inom idrotten. Det som till slut sållar fram de som når framgång är hur väl du lyckas göra ditt idrottande till en hjärtesak. 

 

 I vårt START PAKET får du lära dig mer om de här områdena och hur det ser ut för dig. Vi jobbar mot följande mål:


· Finna dina mentala nycklar som ökar chansen till topprestationer


· Funktionell mental återhämtning som ger dig chansen att systematiskt prestera mot dina ambitiösa idrottsliga målsättningar


· Mejsla ut din värderade riktning som ger dig en känslomässig botten för dina idrottsprestationer

Paketet genomförs vid tre tillfällen, varje session är 30 min. Du vägleds av vår legitimerade psykolog Anders Tengström. 
*är idrottaren under 16 år vill vi att föräldrarna bokar in ett församtal med Anders