COACHA BARNEN RÄTT SOM FÖRÄLDER

Att vara förälder till fotbollsspelande barn och ungdomar har inte sällan sina utmaningar. Vägen mot framgångar och att prestera på sin högsta nivå är ofta krokig och beströdd med motgångar. Barn och ungdomar kan vara väl förberedda rent fysiskt som fotbollsspelare och veta vad som väntar i framtiden. Men lika ofta har de inte fått rätt mentala verktyg och kunskaper med sig för att göra sin satsning hållbar över tid. För att lyckas med sin fotboll behöver alla pusselbitarna vara på plats i den unges liv. Föräldrar har en viktig roll att stötta sina barn i deras fotboll. Visst önskar man framgång åt sina barn men hur mycket press på prestationer ska jag sätta, vad är en rimlig nivå. Hur ska jag som föräldrar hantera bakslag som dyker upp ett antal gånger på resan. Sist men inte minst, hur ser jag till att mitt barn orkar och fortfarande tycker det är kul att spela fotboll. ¨

Nu erbjuder Gritnest ett speciellt framtaget startpaket till föräldrar vars barn satsar på sin fotboll. Paketet hjälper dig som förälder att sätta rimliga förväntningar, stötta barnet på rätt sätt och se till att glädjen är det som driver barnets utveckling på fotbollsplanen.

Det här kan du förvänta dig efter genomfört vårt startpaket:

· Hjälpa barnet att hålla rätt fokus · Få barnet att basera prestationen i glädje och nyfikenhet · Få verktyg att hjälpa barnet att hantera stress och prestationskrav · Få ett långsiktigt perspektiv på utveckling och prestation · Hjälpa barnet att mentalt rusta sig för hårdare konkurrens

Paketet genomförs vid tre tillfällen, varje session är 60 min. Du vägleds av vår legitimerade psykolog Anders Tengström som har stor vana att arbeta med hur vi som föräldrar kan stötta och vägleda våra barn till hållbara prestationer.

18 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla